Samodiagnostický test na detekciu prostatického špecifického antigénu z krvi

Ako funguje tento test?

Prostatický špecifický antigén (PSA) je proteín vylučovaný spermiami v prostate. Určitá časť tejto bielkoviny je prítomná aj v krvi. Z hladiny PSA v krvi možno odhadnúť fyziologický stav prostaty. Hladina vyššia ako je normálna hladina môže signalizovať zväčšovanie prostaty (hypertrofiu). Zväčšovanie môže byť nezhubné dôsledkom zápalu prostaty (prostatitídy) alebo zhubné v prípade adenokarcinómu.

Skríning patologických zmien prostaty je určený pre mužov vo veku nad 50 rokov a vykonáva sa do veku 75 rokov.

PSA test prostaty slúži na stanovenie vysokej hladiny PSA v krvi (nad 4 ng/ml), ktorá je dôkazom nezhubného alebo zhubného zväčšovania prostaty.

Kedy sa má tento test vykonať?

Test Prostata PSA možno použiť kedykoľvek počas dňa. V nasledujúcich prípadoch však odporúčame počkať, pred vykonaním testu, do uvedenej doby, aby sa zabránilo falošne pozitívnym výsledkom:

Čakacia doba:

 • Bicyklovanie/ergometria 24 hodín
 • Ejakulácia 24 hodín
 • Masáž prostaty 2-3 dni
 • Rektálne ultrazvukové vyšetrenie 2-3 dni
 • Cytoskopia 1 týždeň
 • Transuretrálna resekcia/biopsia prostaty 4-6 týždňov

Môže byť výsledok testu nesprávny?

Výsledky sú presné pokiaľ sa pozorne dodržiavajú pokyny. Výsledok však môže byť nesprávny, ak test pred vykonaním testu navlhne alebo ak množstvo krvi v testovacej vzorke nebolo postačujúce, výsledok môže byť nesprávny. Plastová pipeta priložená v škatuli umožňuje overiť, že je objem odobratej krvi správny.

Ako vyhodnotiť test, ak je farba a intenzita čiarok odlišná?

Farba a intenzita čiarok nemá žiadny význam pre vyhodnotenie výsledku. Čiarky majú byť len rovnorodé a jasne viditeľné. Test sa má považovať za pozitívny bez ohľadu na to, aká je intenzita farby čiarky testu.

Čo znamená čiarka, ktorá sa objaví pod značkou C (kontrola)?

Ak sa objaví táto čiarka, znamená to len, že sa test vykonal správne.

Ak vyhodnotím výsledok po 15 minútach, bude výsledok spoľahlivý?

Nie. Výsledok sa má vyhodnotiť po uplynutí 10 minút od pridania tlmivého roztoku. Výsledok je spoľahlivý do 15 minút.

Čo mám urobiť, ak je výsledok pozitívny?

Keď je výsledok pozitívny, znamená to, že hladina PSA v krvi je vyššia ako je normálna (4 ng/ml) a že sa musíte porozprávať s lekárom a ukázať mu výsledok testu.

Čo mám urobiť, ak je výsledok negatívny?

Keď je výsledok negatívny, znamená to, že hladina PSA v krvi je nižšia ako 4 ng/ml. Ak máte 50-75 rokov alebo ak mal niekto z Vašich príbuzných rakovinu prostaty, odporúčame Vám testovať sa aspoň raz ročne.

Aká je presnosť testu?

Test Prostata PSA je veľmi presný a v praxi ho zdravotnícki pracovníci (nemocnice, laboratóriá…) používajú už viac ako 10 rokov. Hodnotiace správy poukazujú na celkovú zhodu s referenčnými metódami minimálne 88%.

Zakúpiť tento test TU

Ktoré sú výhody Testu Prostata PSA?

 • Jednoduché a rýchle použitie
 • Okamžité výsledky z plnej krvi
 • Test je možné vyhodnotiť za 10 minút
 • Test môžete vykonať v pohodlí svojho domova
 • Spoľahlivý výsledok (88%)

Testujte svoj zdravotný stav pravidelne, negatívny výsledok Vás upokojí, že je všetko v poriadku a prípadný pozitívny výsledok môže odhaliť možné poruchy alebo ochorenia. Čím skôr začnete svoj problém liečiť, tým skôr zmiernite nepríjemné symptómy. Nezabudnite, že včasné odhalenie znamená aj skoršie uzdravenie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *